Anunțuri Centrul de Agrement

ANUNȚURI CENTRUL DE AGREMENT

ANUNȚURI CENTRUL DE AGREMENT

21-09-2023

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, unice - Referent, M I cu atribuții de gestionar – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână si Referent, M I cu atribuții de urmărire a contractelor de mentenanță și întreținere clădiri – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică  aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, unice : Referent, M I cu atribuții de gestionar – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Referent, M I cu atribuții de urmărire a contractelor de mentenanță și întreținere clădiri – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Conform art. 35 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt următoarele: formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copiile document [...] vezi tot anunțul
21-09-2023

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, unic - Instructor sportiv, M II – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică  aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, unic: Instructor sportiv, M II – 1 post, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Conform art. 35 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt următoarele: a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; e) copia carnetulu [...] vezi tot anunțul
26-04-2023

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante - Îngrijitor curățenie M-G – 3 posturi, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână.

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică  aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante : Îngrijitor curățenie M/G – 3 posturi, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume: selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor proba practică Interviul Conform art. 35 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt următoarele: a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum ș [...] vezi tot anunțul