Anunțuri Parcare

ANUNȚURI PARCARE

ANUNȚURI PARCARE

21-09-2023

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, unice - Muncitor calificat, M-G I, electrician – 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Muncitor calificat, M-G I, instalator – 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Muncitor necalificat M-G I - 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână

Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public cu personalitate juridică  aflat în subordinea Consiliului Local Braşov, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, unice Muncitor calificat, M/G I, electrician – 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Muncitor calificat, M/G I, instalator – 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Muncitor necalificat, M/G I - 1 post, în cadrul Compartimentului Administrare Parcare, Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, normă întreagă – 40 ore pe săptămână. Conform art. 35 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt următoarele: formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia cert [...] vezi tot anunțul